Pinnanmuodot

Pinnanmuodot:
Rannikko paikkaipaikoin jonkiverran vuoristoista, sisämaassa enimmäkseen matalaa puska tasankoa, kaakossa Australian alpit-vuorijono, itärannikolla hedelmällistä alankoa, paikkapaikon vuoristoista.

Kasvillisuus:
Pohjoisrannikolla sademetsiä, pohjoisessa ja idässä eukalyptysmetsiä, maan länsi- ja keskiosissa laajoja aavikoita ja puoliaavikoita. Välimerenkasvillisuutta etelä- ja länsirannikoilla. Merkittävät luonnonvarat: Kivihiili, rautamalmi, bauksiitti, kupari, uraani, hopea, tina, jalokivet.

Merkittävimmät vientituotteet: Villa ja muut karjatuotteet, kivihiili, vehnä ja koneet.

Ympäristö- yms. riskit/uhat:
Eroosio, maan suolaantuminen, metsien tuhoutuminen, kuivuus, trooppiset syklonit, tulipalot, tuholaiset.