Työnantajan nimemät

ImageTyönantajan nimeämät luokka on tarkoitettu Australian työnantajille, jotta he pystyisivät värväämään palvelukseensa erittäin ammattitaitoista työvoimaa ulkomailta tai väliaikaisesti Australiassa asuvia henkilöitä, sillä ehdolla jos työnantajat eivät ole pystyneet täyttämään paikkaa Australiasta saatavilla olevalla työvoimalla tai heidän omalla koulutuksella.
Prosessi sisältää kaksi erillistä vaihetta. Vaihe 1. työnantaja nimeää työntekijän ja vaihe 2. hakijan oma viisumi hakemus. Lisää tietoa prosessin vaiheista saat Employer Sponsored Migration Booklet linkistä sivun alaosasta tai tältä sivulta.

Työantajaan kohdistuvat vaatimukset Lyhyesti:
työnantajan tulee pystyä näyttämään toteen seuraavat seikat

*
Heillä on tarve työntekijään jolle maksetaan palkkaa, yritys on Australiassa ja sitä johtaa työantaja.
*
Työpaikkaan tarvitaan korkean ammattitaidon omaava henkilö
*
Jos korkean ammattitaidon omaava henkilö tarvitaan tulee hänen olla kelvollinen ammatissa vaadittaviin lupakirjoihin, rekisteröinteihin tai ammattikuntien jäsenyyksiin jos niin vaaditaan.
*
Täytettävä paikka on kokoaikainen, sopimus aika vähintään kolme vuotta, jossa mahdollisuus sopimuksen uusimiseen.
*
Työnantajan täytyy näyttää toteen ettei työpaikkaa ole pystytty täyttämään Australian työmarkkinoilta löytyvällä työvoimalla.
*
Työnantajalla on hyväksyttävä koulutus historia, tai uudella yrityksen täytyy pystyä näyttämään toteen hyväksyttävä ehdotelmat tulevaisuuden koulutuksesta.
*
Työehtosopimuksen täytyy olla sopusoinnussa Australian asetusten kanssa jotka on määritelty Australian teollisuuden laissa (Australian Industrial Law)

Vaatimukset nimetyltä viisumin hakijalta

*
Hakijan täytyy täyttää ja palauttaa hakemus kaavake 47ES ja maksaa hakemus maksu.
*
Lyhyesti siitä miten hakemus arvioidaan.
*
nimetyllä henkilöllä on ammattitaito joka on asianmukainen
*
nimettyyn paikkaan nimetty henkilö täyttää erittäin ammattitaitoisen henkilön vaatimukset
*
nimetty henkilö pystyy täyttämään kaikki vaadittavat lupakirja, rekisteröinti tai ammatilliset jäsenyys vaatimukset
*
Että työpaikka johon nimeäminen on hyväksytty on vielä saatavilla (avoin)
*
nimetty hakija on alle 45 vuotias
*
nimetty henkilö omaan ammatillisen Englannin
*
nimetty henkilö ja hänen perheensä täyttävät vaadittavat terveys ja persoonallisuus vaatimukset

Lisää tietoa maksuista ja kuluista tästä linkistä..Costs and Charges

Muista tarkistaa viimeisimmät tiedot ennen päätösten tekemistä joko www.immi.gov.au sivuilta tai Viestitaulun foorumista www.dundernews.com/viestitaulu