Sydneyn yhteystiedot

Sydneyn Suomi-Koulu 3 - 18 vuotiaille

Maanantaisin kello 17.30 – 19.30

Concord West Public School
378 Concord Road, Concord West NSW 2138
http://www.concordw-p.schools.nsw.edu.au/ 
(sisäänajo Queen Streetin puolelta)

Lisätietoja:
sydney@suomi-koulut.org

tai Tuula Frazer puh, koti (02) 9792 8287

{google_map}378 Concord Road, Concord West NSW 2138{/google_map}

Suomi-Koulun päämäärät

Suomi-Koulu tutustuttaa lapset ja nuoret suomen kieleen ja kulttuuriin.  Myös englantia kotona puhuvat lapset voivat osallistua toimintaan.

Opetusohjelma pidetään monipuolisena ja mielenkiintoisena jotta oppilaat nauttivat kouluajastaan. Opettajilla on Australian etnisten koulujen vaatima opettaja koulutus.

Miksi Suomi-Kouluun?

 • tavata toisia lapsia joilla on samankaltainen kultuuritausta.
 • Mahdollisuus oppia ja käyttää suomen kieltä samanikäisten kanssa.
 • Lapset saavat paremmat valmiudet kommunikointiin Suomen sukulaisten kanssa sekä Suomessa vierailua varten.
 • Lapset oppivat tuntemaan myös vanhempiensa kulttuuritaustaa.
 • Suomi-Koulu vahvistaa kodin antamaa suomen kielen opetusta.
 • Lapsilla on mahdollisuus osallistua suomalaisiin kulttuuritapahtumiin.
 • Myös vanhemmilla on tilaisuus tutustua muihin Australian-suomalaisiin erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Mitä Suomi-Koulussa tehdään?

 • Koulun opetus perustuu kunkin lapsen yksilöllisen kielitaidon kehittamiseen.
 • Opetus tapahtuu pienissä ryhmissä, jotka on jaettu lasten iän ja kielitaidon mukaan.
 • Opetus painottuu puhekielen käyttöön, mutta osa luokka-ajasta käytetään lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun.
 • Vanhemmat voivat osallistua opetuksekseen apuopettajina.
 • Suomi-Koulun perheet juhlivat mm. vappua, pääsiäista, juhannusta ja joulua perinteisen suomalaisen ruoan ja tapakulttuurin parissa.
 • Suomi-Koulun kirjasto on lasten käytettävissä.
 • Opiskelun apuna käytetään lauluja, askartelua ja peleja.

*****

Suomi-Koulu on vuodesta 1996 lähtien ollut Rekisteroity Yhdistys (Incorporated).

Tämä velvoittaa koulun virallisen opetusohjelman laadintaan, joka on sekä Suomen etta Australian opetusviranomaisten hyväksymä.  Molemmat valtiot myös rahoittavat koulun toimintaa.