Suomalaisia Australiassa

Ensimmäisen sukupolven suomalaisten siirtolaisten lukumäärä on vääjäämättömästi hupenemaan päin Australian maankamaralla. Samaan aikaan toisen ja kolmannen polven suomalaisten määrä on lisääntymässä. Tästä johtuen suomalaisen siirtolaisuuden alkuvuosien historian tallentaminen jälkipolville on erityisen tärkeätä.
Eräiden arvioiden mukaan, Australiassa asustaa tällä hetkellä noin kymmenentuhatta suomalaista, näiden lisäksi toisen polven siirtolaisia on noin 17.000 ja suomalaisia juuria omaavia noin 30.000 (Lähde Turun yliopisto).

Suomalaiset ensimmäisenä Australiassa
Paljon on maa muuttunut sitten ensimmäisen suomalaisen tallattua Australian mannerta, Herman.D. Spöringin vieraili vuosina 1769-70 Australian mantereella. Spöringin saapui maahan Kapteeni James Cookin, Endeavour laivalla.

Juuri tästä lasketaan valkoisen miehen siirtolaisuuden Australiassa virallisesti lähteneen alkuun. Turun akatemian rehtori 26.8.1746 Herman Spöring, tehtävänä oli, muun muassa piirtää kuvia eksoottisista kasveista ja eläimistä.

Spöringin kerrotaan innostaneen Kapteeni Cookia ristimään retkikunnan löytämän Uusiseelantilaisen saaren "Spöring Island" nimellä.

Tyynenmeren ensimmäiset suomalaiset

Historiantukijat olettavat ensimmäisten Tyynenmeren- alueelle asettuneiden suomalaisten olleen, juuri merimiehiä. Tietojen mukaan Tahitilla ensimmäinen suomalainen asukas, oli merimies Peter Hägerstein Helsingistä, Peter eli Tahitilla vuosina 1793-1811.

Suomalaisia oli valaanpyynti aluksissa Tyynellä-Valtamerellä jo vuodesta 1788. Monet suomalaiset valaanpyytäjät menivät niinkin pitkälle kuin Uuteen-Seelantiin ja tulivat erittäin hyvin toimeen paikallisten Maorien kanssa, usein jopa avioituivat paikallisten kanssa.

Suuri kultaryntäys
Suurimman suomalais-ryntäyksen Australiaan katsotaan alkaneen suuren kultaryntäyksen aikaan 1850-1860 jolloin satoja suomalaisia asettui pysyvästi asumaan Australiaan, useimmat heistä merimiehiä.

Australiassa muun muassa Queensland koetti asuttaa osavaltiota vuonna 1899-1900. Maahan tulijoille maksettiin matkat Lontoosta ja heille annettiin apua maahan asettumisessa.

Ennen toista maailmansotaa maahan oli saapunut noin 5000 suomalaista. Suomessa vallinneen huonon työtilanteen ja Australian hallituksen avustuksen vuoksi Australiaan saapui suuret määrät suomalaisia siirtolaisia (noin 20,000) sodan jälkeisinä vuosina 1957- 1974.

Mt Isaan rahaa tekemään
Mt. Isa on aina ollut yksi suomalaisten siirtolaisten suosikki paikkoja. Tietojen mukaan kaupungin 13000 asukkaasta oli noihin aikoihin yli kymmenen prosenttia eli suurin piirtein 1500 suomalaista . Ensimmäinen suomalainen Mount Isa:ssa oli Jack Pitkänen (1928). Huolimatta paikan eristyneestä sijainnista tai vaikeista ilmasto olosuhteista (lue: hiekkamyrskyt/+40 asteen helle) Mount Isan suomalaiset asukkaat alueella viihtyivät.

Suomi Seuran Finnish Hall 1955, joka on rakennettu kaupunkiin on ehkä Australian vanhin. Suomiseura on perustettu 1935 ja ensimmäisenä vuotena jäseniä oli miltei kuusikymmentä (57 kpl) (lähde Turun yliopisto).

Monesti suomalaiset työskentelivät yhdessä Estonialaisten kanssa johtuen miltei samankaltaisesta kielestä. Suomalaiset Mount Isassa järjestivät varsin vireästi sosiaalisia tapahtumia, jotka olivat erittäin suosittuja ja joihin ottivat osaa myös toiset kansallisuudet suurin joukoin.

Tapahtumissa järjestettiin yleisesti tempauksia joissa kerättiin rahaa paikallisille järjestöille kuten Punainen Risti, Bush Children Associtation, sekä erilaiset veteraani järjestöt.

Toinen maailmansota
Toisen maailman sodan alettua tuli suomalaisista vihollisia Australialaisten näkökulmasta katsottuna ja kaikki pidätettiin, paitsi Mount Isa:ssa, sillä kaivosyhtiö antoi lausunnon jossa se totesi että, jos suomalaiset viedään niin kaivostoiminta pysähtyy tässä kaivoksessa. Suomalaiset kaivosmiehet olivat suuresti arvostettuja ja heidän määrä kaivoksella oli suuri.

Sokeri ruokosta ovat monet Suomalaiset saanneet leipänsä

Sokeriruokoa viljelemään
Sotien jälkeen useat suomalaiset jättivät kaivokset ja siirtyivät kasvattamaan sokeriruokoa lähemmäksi rannikkoa.Yksi näistä alueista on Bli Bli Queenslandin osavaltiossa jossa asuu suomalaisten Cane:in eli sokeri ruo'on viljelijöiden yhdyskunta. Alueella asuu suomalaisia jotka ovat tehneet paljon suomalaisen yhteisön eteen ja tekevät vielä edelleenkin.

Image
Finlandia Road Bli Bli
Bli Blissä sai historiallisesti suomalaisille siirtolaisille tärkeänä paikkana Suomalaisten siirtolaisten muistomerkkin Finladia Roadin varrella.