Työntekijän oleskelulupahakemukset vähenivät 37 prosentilla

Työntekijän oleskelulupahakemukset vähenivät alkuvuonna 37 prosentilla edellisvuodesta. Tammi–huhtikuussa 2009 kaikkiaan 1 575 ulkomaalaista haki Suomesta oleskelulupaa työnteon perusteella, kun vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana hakijamäärä oli 2 509. Taloustilanne huomioon ottaen voidaan ennustaa, että hakemukset vähenevät tänä vuonna myös vuositasolla. Vuonna 2008 työntekijän oleskelulupaa haki 6 848 ja vuonna 2007 puolestaan 6 412 henkilöä.
 
 

Kaikkien oleskelulupahakemusten määrä laski tammi–huhtikuussa noin 16 prosentilla vuoden takaisesta. Hakemuksia tuli vireille eri perustein 5 426, kun luku vuotta aiemmin oli 6 456. Kokonaismäärän suuri prosentuaalinen lasku johtuu lähinnä työntekijöiden hakemusten vähenemisestä, sillä edelleen lähes kolmannes kaikista hakemuksista tilastoitiin tämän yleisimmän hakuperusteen alle. Muiden perusteiden kohdalla lasku oli vähäistä, hakemusmäärässä laskettuna vain muutamia kymmeniä.
 
Oleskelulupa myönnettiin tammi–huhtikuussa 4 195 henkilölle. Päätöksistä noin 85 prosenttia oli myönteisiä.
 
Opiskelija- ja perhesidehakemukset lisääntynevät loppuvuonna
 
Opiskelun ja perhesiteen perusteella vireille tulleet oleskelulupahakemukset lisääntyivät vuonna 2008 noin 20 prosentilla. Suunnan uskotaan jatkuvan myös tänä vuonna alkuvuoden notkahduksesta huolimatta.
 
Opiskelijoiden hakemusruuhka keskittyy perinteisesti kesään. Esimerkiksi vuonna 2008 yli 3 300 opiskelijaa, lähes 70 prosenttia koko vuoden hakijoista, jätti hakemuksensa kesä–elokuussa.
 
Perhesiteen perusteella vireille tulevat oleskelulupahakemukset taas lisääntyvät ylipäätään maahanmuuton, muun muassa turvapaikanhakijamäärien kasvaessa.
 
Tarkempi analyysi tammi–huhtikuun 2009 oleskelulupa-asioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Tilastot > Oleskelulupa.