Suomi voitti vertailun opiskelumahdollisuuksista

Suomalaisnuorilla on maailman tasa-arvoisimmat mahdollisuudet opiskella korkeakoulussa, osoittaa kanadalaisen Higher Education Strategy Associates -yrityksen vertailu.
Vanhempien koulutus- ja tulotaso vaikuttavat nuoren opiskelumahdollisuuksiin Suomessa vähemmän kuin missään muualla.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka kohtuullisia koulutuskustannukset ovat ja onko kaikilla mahdollisuus opiskella. Suomi voitti molemmat vertailut.

Koulutuskustannusten arviossa tarkasteltiin lukukausimaksuja ja kirjoihin kuluvia rahoja sekä opiskelijoiden asumiskustannuksia, opintotukia ja stipendejä, opintolainoja ja verotusta. Suomalaisten jälkeen parhaiten varaa opiskella on norjalaisilla, saksalaisilla, tanskalaisilla ja ruotsalaisilla.

Yleisempi arvio koulutusmahdollisuuksista perustui osittain siihen, kuinka suuri osa nuorista opiskelee korkeakoulussa ja kuinka suuri osa suorittaa tutkinnon. Lisäksi tutkittiin opiskelijoiden sukupuolijakaumaa ja sitä, onko heidän joukossaan yhtä lailla korkeasti koulutettujen ja vähemmän koulutettujen vanhempien lapsia.

Suomen jälkeen tasa-arvoisinta koulutukseen pääsy oli Hollannissa, Norjassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Vertailussa oli mukana useita Euroopan maita, Pohjois-Amerikan maat, Australia, Uusi-Seelanti ja Japani.