SORMENJÄLJET TULEVAT OLESKELULUPIIN ALKUVUODESTA

SORMENJÄLJET TULEVAT OLESKELULUPIIN ALKUVUODESTA

oleskelu-lupa-sample-pieniSuomi ottaa käyttöön biometriset oleskelulupakortit vuoden 2012 alussa. Samalla matkustusasiakirjaan liitettävästä oleskelulupatarrasta luovutaan.

Ulkomaalaislain muutokset tulevat voimaan ja biometrisiä oleskelulupakortteja aletaan myöntää 1.1.2012 alkaen. Sormenjälkiä aletaan lisätä korttien siruille kuitenkin vasta asteittain alkuvuoden aikana, koska sormenjälkiskannauksen käyttöönotossa on ollut teknisiä viiveitä.

Jos oleskeluluvanhakijan sormenjälkiä ei teknisistä syistä saada skannattua, oleskelulupakortin sirulle tehdään tästä merkintä. Kortti on tästä puutteesta huolimatta täysin pätevä todistus oleskeluoikeudesta voimassaolonsa loppuun saakka.

Sormenjäljet otetaan kaikilta yli 6-vuotiailta

Käytännössä uudistus tarkoittaa, että kaikilta yli 6-vuotiailta oleskelulupaa ja turvapaikkaa hakevilta otetaan sormenjäljet kaikista sormista ja ne tallennetaan ulkomaalaisrekisteriin. Jatkolupaa ja pysyvää lupaa haettaessa sormenjäljet otetaan uudelleen, ja joka kerta asiakkaalle tehdään uusi kortti.

Oleskelulupakortin sirulle tallennetaan biometrisinä tunnisteina muun muassa kasvokuva ja kaksi sormenjälkeä. Oleskelulupakortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus.

Biometristen tunnisteiden liittämisellä oleskelulupaan pyritään estämään väärinkäytöksiä luomalla entistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan haltijan ja itse oleskeluluvan välillä. Muutokset perustuvat vuonna 2008 annettuun EU-asetukseen.

Hakemuksen voi jättää vain hakija itse

Ulkomaalaislain muutoksen myötä oleskelulupahakemuksen voi vuoden 2012 alusta alkaen panna vireille vain hakija itse. Suomessa asuva perheenjäsen eli perheenkokoaja ja työnantaja eivät siis enää voi jättää hakemusta hakijan puolesta.

Lisäksi TE-toimiston työlupayksikkö poistuu vireillepanopaikkojen joukosta, vaikka työlupayksiköt tekevät edelleen osaratkaisut työntekijän oleskelulupahakemuksiin.

Ensimmäistä oleskelulupaa on entiseen tapaan haettava pääsääntöisesti ulkomailla Suomen edustustossa. Oleskelulupakortti haetaan samasta paikasta, jossa hakemus on pantu vireille.

Uutta lupaa haettava aina Suomesta poliisilta

Jatkolupaa ja pysyvää lupaa voi vuodenvaihteen jälkeen hakea vain Suomesta poliisin toimipisteestä. Jos oleskelulupakortti katoaa tai varastetaan, silloinkin uutta korttia voi hakea vain Suomesta poliisilta. Poliisi myös ratkaisee kaikki jatkolupa- ja uusintahakemukset.

Henkilöiden, joilla on passiin kiinnitetty voimassaoleva oleskelulupatarra, ei ole tarpeen vaihtaa tarraa korttiin. Oleskelulupakorttia on sen sijaan haettava viivytyksettä, kun passi on mennyt vanhaksi.

Suomessa täydennetään myös vuodenvaihteessa vireillä olevat hakemukset

Jos henkilö on jättänyt oleskelulupahakemuksensa Suomessa ennen 1.1.2012, mutta ei ehdi saada päätöstä hakemukseensa ennen vuodenvaihdetta, hänen on käytävä täydentämässä hakemuksensa sormenjäljillä poliisin toimipisteessä.

Maahanmuuttovirasto ja poliisi lähettävät asiakkailleen täydennyspyyntökirjeen siinä vaiheessa, kun asia otetaan käsittelyyn. Kirjeessä neuvotaan, milloin ja mihin poliisin toimipisteeseen hakijan on mentävä täydentämään hakemustaan.

Ulkomaan edustustoissa jätettyjä hakemuksia ei täydennetä

Suomen ulkomaan edustustoihin ennen 1.1.2012 jätettyjä hakemuksia ei tarvitse täydentää, vaikka päätös ei ehtisi valmistua ennen vuodenvaihdetta. Edustustoissa sormenjäljet kerätään vasta vuoden 2012 alusta alkaen vireille pantaviin hakemuksiin. Ulkomailla oleskelulupaa hakeville voidaan myöntää oleskelulupakortti ilman sormenjälkiä siirtymäaikana, joka päättyy 20.5.2012.

Myös ulkomailla jätettyä oleskelulupahakemusta voidaan kuitenkin täydentää sormenjäljillä, jos hakija käy edustustossa esimerkiksi haastattelussa.