Kunnallisvaalit 2008: Ennakkoäänestys Australiassa

Suomessa toimitetaan kunnallisvaalit sunnuntaina 26.10.2008. Australiasssa voi äänestää ennakkoon Brisbanessa (15.-16.10.), Canberrassa (15.-17.10.) ja Sydneyssä(15.-17.10.).
Kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikat ja -ajat  Australiassa:

Brisbane
Hotel Mantra South Bank Brisbane,
161 Grey Street,
South Bank 4101
+61-7-3305 2500
15.10.-16.10.  klo 10:00-17:00

Canberra
Suomen Suurlähetystö
12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600
+61-2-6273 3800
15.10.-16.10. klo 9:00-16:00
17.10. klo 9:00-14:00

Sydney
Suomen konsulaatti
537 New South Head Road,
Double Bay NSW 2028
+61-2-9327 7904
15.10.-16.10. klo 9:00-16:00
17.10.  klo 9:00-14:00
Varmista äänioikeutesi
Kunnallisvaaleissa äänioikeutettu on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä (26.10.2008) täyttää 18 vuotta jolla on väestötietojärjestelmässä kotikuntalain mukainen kotikunta Suomessa 5.9.2008 päivän päättyessä;
sekä
muun valtion edellä mainitut edellytykset täyttävä kansalainen, jos hänellä 5.9.2008 päivän päättyessä on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.
Äänioikeutensa voi tarvittaessa tarkistaa maistraateista tai niiden palveluyksiköistä 15.9.2008 alkaen.
Henkilöllisyystodistus mukaan
Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Hänen tulee esittää henkilötodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja (esimerkiksi passi). Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, ilmoituksen äänioikeudesta. Tämä ilmoitus on syytä ottaa mukaan äänestyspaikalle. Sen puuttuminen ei kuitenkaan ole esteenä äänestämiselle.
Äänestäminen muualla ulkomailla
Ulkomailla voi äänestää ennakkoon 15.–18.10.2008 ja eräissä suomalaisissa aluksissa 8.–18.10.2008. Äänestysaika voi kuitenkin olla lyhyempi ja vaihtelee äänestyspaikoittain. Lain mukaan jokainen äänioikeutettu voi ulkomailla käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoäänestyspaikaksi määrätyssä Suomen edustustossa.
Lisätietoa:
www.finland.org.au
www.vaalit.fi