ERITYISASIANTUNTIJALLE OLESKELULUPA NOIN KAHDESSA VIIKOSSA

Maahanmuuttovirasto on saanut nopeutettua erityisasiantuntijoiden oleskelulupien käsittelyä. Heinä-marraskuussa 2020 Maahanmuuttovirasto on käsitellyt erityisasiantuntijan ensimmäisen luvan keskimäärin 17 vuorokaudessa ja puolet erityisasiantuntijoiden päätöksistä on tehty 10 päivässä.

Viime vuonna erityisasiantuntija sai ensimmäisen oleskeluluvan keskimäärin 45 vuorokaudessa, puolet päätöksistä tehtiin 46 päivässä (mediaani).

Eritysasiantuntijalla tarkoitetaan työntekijää, joka tulee Suomeen työskentelemään erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat ja korkeakoulututkinnon suorittaneet työntekijät, jotka tulevat erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään.

Erityisasiantuntijalta vaaditaan korkeakoulututkinnon lisäksi keskimääräistä parempaa palkkaa, vähintään 3 000 euroa kuukaudessa. Työntekijän oleskeluluvasta poiketen erityisasiantuntijan oleskelulupaan ei kuulu saatavuusharkintaa.

Erityisasiantuntija voi aloittaa työnteon Suomessa jo hakuvaiheessa, jos hän on tullut Suomeen viisumilla tai viisumivapaasti ja jättänyt erityisasiantuntijan oleskelulupahakemuksen Suomessa. Näissä tapauksissa työnteko-oikeus ilman oleskelulupaa päättyy viimeistään kolmen kuukauden jälkeen tai jo aikaisemmin, jos viisumin voimassaoloaika päättyy.

Korona on vaikuttanut hakemusmääriin

Koronan aikana erityisasiantuntijan oleskelulupahakemusten määrä on laskenut huomattavasti. Tammi-marraskuussa 2020 eritysasiantuntijat jättivät 781 ensimmäistä oleskelulupahakemusta ja heille myönnettiin 826 oleskelulupaa. Päätöksiä on tehty yhteensä 842 (16 kielteistä). Päätöksiä on tehty tänä vuonna myös viime vuonna tehtyihin hakemuksiin.

Tammi-marraskuussa 2019 erityisasiantuntijat jättivät 1 677 ensimmäistä hakemusta ja heille myönnettiin 1 791 oleskelulupaa. Päätöksiä tehtiin yhteensä 1 801.

Voit tarkastella Maahanmuuttoviraston tilastoja tilastopalvelussamme tilastot.migri.fi.

 

Yhteistyötä ja automaatiota

Maahanmuuttoviraston tavoitteena on entistä sujuvampi erityisasiantuntijoiden ja muiden työperusteisten oleskelulupien käsittely. Kun toimintaa kehitetään, virasto käy aktiivista keskustelua tarpeista sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

Automaation käyttöönotto on tärkeä osa kehitystyötä. Tällä hetkellä automaatiota hyödynnetään erityisesti erityisasiantuntijoiden jatkolupien käsittelyssä.

- Automaatio on tarkoitus ottaa laajemminkin käyttöön erityisasiantuntijoiden luvissa. Työ etenee jatkuvasti, mutta näin isossa projektissa on toki myös haasteensa, sillä automaation ehdot on määriteltävä tarkoin, kertoo vastuualueen johtaja Anna Hyppönen.

Maahanmuuttovirasto käyttää päätöksenteossaan osa-automaatiota, koska lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista täysin automaattista päätöksentekoa. Osa-automaatio tarkistaa luvan edellytysten täyttymistä ja muodostaa päätösehdotuksen automaattisesti käsittelijän tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi.

Lue ylijohtaja Jari Kähkösen blogi: Eritysosaajien maahanmuuton haasteita ratkotaan kiireisesti