6 852 HENKILÖÄ SAI SUOMEN KANSALAISUUDEN ALKUVUONNA

Suomen kansalaisuus myönnettiin vuoden 2009 alkupuoliskolla 6 852 henkilölle. Vuotta aiemmin, tammi–kesäkuussa 2008, Suomen kansalaisuuden sai 2 932 henkilöä.

Uusien kansalaisten määrän kasvu johtuu ennen kaikkea siitä, että vuonna 2008 tuli vireille ennätykselliset yli 9 000 entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä kansalaisuusilmoitusta. Kesäkuussa 2003 voimaan tullut, monikansalaisuuden salliva kansalaisuuslaki tarjosi entisille Suomen kansalaisille ja heidän jälkeläisilleen tilaisuuden hakea menetettyä kansalaisuutta takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että heidän täytyi muuttaa Suomeen. Mahdollisuus päättyi siirtymäsäännöksen umpeuduttua 31.5.2008. Lähes 80 prosenttia (5 342 henkilöä) kaikista tammi–kesäkuussa 2009 Suomen kansalaisuuden saaneista oli nimenomaan entisiä kansalaisia jälkeläisineen.


Hakemuksesta Suomen kansalaisuuden sai tammi–kesäkuussa 2009 kaikkiaan 1 344 henkilöä. Eniten Suomen kansalaisuuksia myönnettiin hakemuksesta Venäjän (388), Somalian (122), Afganistanin (109), Iranin (108) ja Irakin (105) kansalaisille.

Enemmistö päätöksistä myönteisiä

Noin 89 prosenttia kaikista Maahanmuuttoviraston alkuvuonna tekemistä kansalaisuushakemuspäätöksistä oli myönteisiä. Entisille kansalaisille ja heidän jälkeläisilleen tehdyistä ilmoituspäätöksistä myönteisiä oli noin 98 prosenttia.

Kansalaisuushakemuksen käsittelyajat lyhenivät alkuvuonna merkittävästi. Tammi–kesäkuussa 2009 keskimääräinen käsittelyaika oli 406 vuorokautta, kun vuotta aiemmin se oli 616 vuorokautta. Muutos on seurausta siitä, että vanhojen hakemusten jonot saatiin purettua viime vuoden lopussa.

Entisten kansalaisten ja heidän jälkeläistensä kansalaisuusilmoitusten käsittelyajat sen sijaan venyivät viime hetken ilmoitustulvan seurauksena. Tammi–kesäkuussa ilmoitusasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 293 vuorokautta, kun se viime vuonna oli 183 vuorokautta. Tavoitteena on, että myös kesäkuun lopussa ratkaisematta olleisiin 3 490 ilmoitukseen saadaan päätös vuoden loppuun mennessä.

Uuden kansalaisuushakemuksen tai -ilmoituksen jätti vireille vuoden alkupuoliskolla yhteensä 2 480 henkilöä.

Tarkempi analyysi verkkosivuilla

Tarkempi analyysi tammi–kesäkuun 2009 kansalaisuusasioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi > Tilastot > Kansalaisuus.