Australasian Suomalaisten Liitto

Australasian Suomalaisten Liitto/ Australasian Federation of  Finnish Societies and Clubs Inc.

Australasian Suomalaisten Liitto on perustettu 1962 Canberrassa
LIITON TARKOITUS
Liito tarkoituksena on toimia epäpoliittisena yhdyselimenä Australiassa ja Tyynen Meren alueen lähimaissa oleville Suomalaisseuroille. Liitto toimii myös yhteydenpitäjänä Suomeen sekä muualla sijaitseviin liittoihin. Liitto pyrkii myös edesauttamaan Suomalaisen kulttuurin tunnettavuutta liiton toiminta-alueella.  

Puh.joht. Mikko Hietikko, 8 The
Glade, The Domain, Underwood Qld
4119.
Puh: (07) 3423 3000, 0419-708 410.
Email: mikkoh@bigpond.com