Suomalaisilla Working Holiday matkaajilla on mahdollisuus jatkaa ennestään jo 2 vuoden WH 417 viisumia (12 + 12kk) 417 vielä yhdeää vuodellä. Jatkomahdollisuus antaa suomalaisille nuorille mahdollisuuden oleskella Australiassa jopa 3 vuotta yhteen menoon.

 

Tähän saakka suomalaisilla nuorilla on ollut mahdollisuus hakea 12 kuukauden jatko ennestään vuoden pituiseen Working Holiday viisumiinsa.

Kolmannen vuoden jatko viisumin saaminen edellyttää, että hakijalla on ollut hyväksytty toisen vuoden viisumi Australiassa.

Hakijalla on oltava suomen passi tai jonkin muun maan passi kelpoisuusehdot täyttävästä maasta.

Voit tehdä mitä tahansa työtä täällä ollessasi

Hakijan on täytynyt olla töissä 6 kuukautta toisen vuoden viisumi ehdot täyttävässä työssä.

Viisumin hinta on  298 Euroa (AUD485) tätä kirjoitettaessa.

Lisää aiheesta Immin sivuilla tässä linkissä

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417