PASSI-, MAAHANTULO- JA KONSULIASIOIDEN KESKITTÄMINEN SYDNEYN KONSULAATTIIN 13.6.2006 ALKAEN.
Suomen Sydneyn kunniapääkonsulaatti on kuluvan vuoden alusta lakkautettu ja korotettu lähetetyn konsulin johtamaksi konsulaatiksi. Muutos merkitsee Australiassa ja sen lähimaissa asuville Suomen kansalaisille ennen kaikkea sitä, että 1.4.06 alkaen konsulaarisia tehtäviä hoidetaan keskitetysti Sydneyn konsulaatissa.
Uusien biometristen passien (kts. alempana) käyttöönoton myötä myös kaikki passi- ja maahantuloasiat hoidetaan 13.6.06 lähtien Sydneyn konsulaatissa. Vaikka passiuudistus merkitseekin mm. sitä, että passinhakijan on saavuttava henkilökohtaisesti anomaan uutta passiaan, niin keskittämällä passi-, maahantulo- ja konsuliasiat Sydneyyn pystymme tarjoamaan palveluitamme suomalaiselle siirtokunnalle entistä paremmin ja tehokkaammin.
 
13.6.2006 lähtien Suomen Sydneyn konsulaatti palvelee suomalaista siirtokuntaa kaikissa konsuli-, passi-, maahantulo-, asevelvollisuus- ja muissa asiakaspalveluasioissa.

Suomen Sydneyn konsulaatin yhteystiedot ovat:

Consulate of Finland
537 New South head Road
Double Bay
NSW 2028
Puh. (02) 9327 7904
Fax. (02) 9327 7528
Sähköposti: fincon-poistatämä@bigpond.net.au
Poista sähköposti osoitteesta kohta -poistatämä

Asiakaspalveluaika 9:00 - 12:30

SUOMEN PASSIUUDISTUS 2006

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys uudeksi passilaiksi, jonka sisältämä keskeisin uudistus on biometristen tunnisteiden sisällyttäminen passeihin. Tunnisteina tulevat olemaan Euroopan unionin päätöksen mukaisesti mikrosirulle tallennettava kasvokuva ja sormenjäljet. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan kasvokuva ja sormenjäljet sisällytetään passeihin myöhemmin. Uudet passit tulevat käyttöön tämänhetkisen aikataulusuunnitelman mukaan elokuussa 2006. Nykymuotoiset passit kelpaavat senkin jälkeen voimassaoloaikansa loppuun saakka.

Passiuudistuksen seurauksena muun muassa passien pisin voimassaoloaika lyhenee viiteen vuoteen ja lapsia ei voida enää merkitä vanhempien passiin. Toisin kuin kotimaassa haetun passin, Suomen ulkomaanedustustoista hankittavan passin hintaa ei tässä vaiheessa koroteta, vaan se säilyy ulkoministeriön maksuperusteasetuksen mukaisesti 80 eurona.

Passihakemusten käsittely muuttuu biometristen tunnisteiden käyttöönoton seurauksena siten, että hakemuksen voi ulkomailla jättää ainoastaan passinmyöntöoikeudet omaavaan toimipisteeseen. Nykyisenlainen mahdollisuus passihakemuksen täyttämiseen julkisen notaarin valvonnassa tai kunniakonsulaatissa ei uuden passilain myötä ole mahdollista. Passihakemusten käsittelyajat ulkomailla tulevat uuden passijärjestelmän myötä lyhenemään, myös valmiin passin toimittaminen kunniakonsulaattiin tulee edelleen olemaan mahdollista.

Biometristen tunnisteiden käsittely edellyttää mittavia investointeja laitteisiin ja tietoyhteyksiin, joita ei ole kustannussyistä mahdollista tehdä kaikkiin nykyisin passihakemuksia vastaanottaviin toimipisteisiin. Ulkoasiainministeriö tutkii parhaillaan mahdollisuuksia varustaa runsaasti passeja käsitteleviä kunniakonsulaatteja passinantoon, mikäli rahoitus sitä varten järjestyy. Yhden kunniakonsulaatin varustamisesta passihakemusten vastaanottamista varten maksaa n. 55.000 euroa minkä lisäksi vuotuiset lähinnä suojattujen tietoliikenneyhteyksien käyttökustannukset olisivat vähintään 10 000 euroa.

Tavoitteena luonnollisesti on, että ulkosuomalaisten passin hakeminen ei muodostu kohtuuttoman hankalaksi jatkossakaan. Passin voi edelleen hakea Suomessa tai muista Suomen edustustoista kuin kunniakonsulaateista. Käytännössä ulkosuomalaisten passinsaanti tulee kuitenkin jonkin verran vaikeutumaan uuden passilain myötä, etenkin suurissa maissa, joissa passinhakeminen on tähän mennessä tapahtunut paljolti kunniakonsulaattien kautta.

Uusi passijärjestelmä edellyttää, että hakijan kaikki tiedot ovat ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä.
Siihen saakka kunnes uudet määräykset tulevat voimaan haetaan passeja nykymenettelyn mukaisesti.

USA:ssa on vuoden 2002 toukokuussa hyväksytty laki, jolla pyritään edistämään raja- ja viisumiturvallisuutta. Laissa asetetaan viisumivapausohjelmaan osallistuville valtioille muun muassa maahantuloasiakirjoja koskevia teknisiä vaatimuksia.

26.10.2006 alkaen Yhdysvallat vaatii, että maahantulijan passi sisältää standardin mukaiset biometriset tunnisteet. Vaatimus koskee ainoastaan aikarajan jälkeen myönnettyjä passeja. Jos aikarajan jälkeen myönnetty passi ei täytä biometrisen passin standardia, matkustaminen yhdysvaltoihin vaatii viisumin.

Ennen aikarajaa myönnetyillä passeilla voi matkustaa niiden voimassaolon loppuun asti USA:aan ilman viisumia, ellei viisumia tarvita matkan pituuden tai tarkoituksen takia. Passin edellytetään kuitenkin olevan koneellisesti luettava.

Ewa Walczuk
Information Officer
Embassy of Finland
12 Darwin Avenue
YARRALUMLA ACT 2600
Tel: 02-6273 3800
Fax:02-6273 3603